Jsem blogový časopis,
plný koní a poníků,
jsem časopis Poník,
pravý svět koňáků!

Červenec 2010

Omluva

29. července 2010 v 15:04 | Poník
Drazi ctenari,
redakce casopisu Ponik se omlouva,za 14 denni necinnost.

Vlastnicví koně,aneb co to obnáší...

1. července 2010 v 15:32 | Poník

Co obnáší vlastit koněVlastnit koně je něco náherného, ale člověk si musí uvědomit, že to i mnohé obnáší. Nejhorší je, když si člověk pořídí malé hříbě a nemá skušenosti. Proto pokud žádné nemáte nebo si nejste jisti raději si žádného nepořizujte nebo uvažujte o jízdárně, kde Vás vše naučí.
Při pořizování koně si musíte uvědomit, že to není jen o tom koupit si koně. Jsou nutné i další výdaje, někdy i nemalé. Je třeba počítat s výdaji na výbavu, kováře veterináře a hlavně také krmení.
Proto když si začátečník vybírá koně, je lepší zvolit staršího zkušeného koně. Určitě si nepořizovat koně na závody, když se na něj projížíte někde po loukách nebo ho budete využívat na jiné věci. Pro začátečníka je nejlepší valach nebo hodná kobylka, ale nikdy ne hřebec.
Před koupí je důležité prostudovat si nějakou odbornou literaturu, zjistit jestli máme nejlepší podmínky pro ustájení a výběh, počítat s vyššími náklady na jeho zdravotní péči a vybavení.

TADY JE PÁR RAD JAK SE O KONĚ POSTARAT
STÁJ

Stáj by měla být postavena pokud možno na suchém, vyvýšeném místě a užitkový prostor na jednoho koně by měl činit 7,5 m čtverečních. Teplota ve stáji by měla být 10 - 15°C, neměla by přesáhnout 25°C a poklesnout pod 6°C. Relativní vlhkost činí 85%. Také musíme dát pozor, aby ve stáji nebyl průvan, neboť kůň průvan nesnáší. Je-li to možné, měla by být stáj obrácena ke slunci, neboť sluneční paprsky koním velmi prospívají.
Taky by tu měl být prostor na seno a slámu, místnost pro oves a další součásti potravy.

Volné stáje slouží k ustájení plemenných klisen (jalových, březích i se sajícími hříbaty) a jednotlivých ročníků hříbat. Koně se pohybují volně a uvazují se jen v době krmení. Žlaby jsou zabudovány podél dlouhých stěn a objemná suchá píce se klade na podestýlku do řady uprostřed stáje. 


Stání slouží převážně pro užitkové koně. Je méně komfortní, neboť koně jsou uvázáni za ohlávku vazáky ke žlabu. Jednotlivá stání jsou od sebe oddělena dřevěnými nebo kovovými přívorami (na konci mají řetízky na zavěšení) nebo plnými stěnami. Šířka jednoho stání je 150 - 180 cm a délka 270 - 300 cm. Žlaby jsou kameninové umístěné ve výšce asi 100 cm. 


Boxy slouží k ustájení plemenných hřebců, klisen se hříbaty, pro porod, dostihové a sportovní koně. Minimální plocha boxu by měla být 3 x 3 m, rozměry boxu pro plemenné hřebce 3,5 x 3,5 m a pro klisny se hříbaty 4, 5 x 4,5 m. Porodní boxy by měly mít rozměry dokonce 4 x 5 m, čímž je možno zajistit klisně dobré podmínky před porodem i po něm. Do výšky 140 - 150 cm by měl být box z dřevěných fošen, zbytek až do výšky 220 cm ze železné mříže. podlaha nesmí být kluzká, musí být postavena z trvanlivého materiálu (např. dřevěné kostky zapuštěné do hlíny nebo zvonivky, tedy speciální "zoubkované cihly"). Musí být propustná a musí mít sklon asi 1 cm na 1 m ve směru odtokového žlábku. žlab (dřevěný, z umělé hmoty nebo kamenný) by měl být ve výšce asi 80 - 90 cm od země, nejčastěji v rohu. Koše na seno nejsou příliš praktické - zabírají v boxu místo, jsou-li umístěny příliš vysoko, jsou nebezpečné pro oči (může do nich něco padnout) a způsobují obloukovitost hřbetu. Nejpraktičtější a přírodním podmínkám nejvíce odpovídající je, když si kůň odebírá seno ze země. dveře do boxu se musí otvírat dokořán směrem do chodby nebo mohou být posuvné na kolejích. Nejpraktičtější je stáj s chodbou na píci a hnůj uprostřed a s boxy po obou stranách. Chodba musí být široká 3 - 4 m.  
Úklid ve stáji
Stání je zapotřebí čistit každý den. K usnadnění práce je dobré mít úplnou soustavu stájových pomůcek. Nejzákladnější je dobře vyvážené kolečko, lopata, podávky a vidle se čtyřmi hroty a koště.
Při čištění odstraníme znečištěné stelivo, které putuje na hnojiště, podlahu důkladně očistíme a nasteleme čistou podestýlku. Podestýlka je velmi důležitá. Musí být dost hluboká, aby si kůň mohl lehnout bez nebezpečí, že se odře při kontaktu se zemí. Podestýlka může být např. pšeničná sláma nebo hobliny. Aby jsme ušetřili čas, je možné využívat metodu hluboké podestýlky.  

Čištění
Při denním čištění se srst koně zbavuje špíny, různých nečistot a prachu. Hřívu a ocas je třeba důkladně pročesat. Čištění je záriveň i důležitou masáží, která uvolňuje svaly koně a podporuje prokrvení celého těla. Dávejte při čištění pozor na poranění, kožní choroby a nebo na nezvykle teplá či nateklá místa.
Popis :
Uvažte koně pokud možno venku, abyste ani vy, ani on nevdechovali prach. Kromě toho se vykartáčovaný prach nebude snášet znovu na tělo koně! Nejdříve je třeba vyškrabat kopyta háčkem nebo nejlépe háčkem s kartáčem(je to lepší a jednodušší pro čištění koně). Odstraňte nejhrubší špínu a pak vyškrabte střelkové rýhy. Odstraňte kamínky, které se v kopytu zaklínily a podívejte se, neční-li z rohoviny trn nebo hřebík. Přezkoušejte, zda podkova stále správně sedí.Nyní přejíždějte hřbilkem proti srsti po krku, bocích, hřbetě a stehnech koně. Na břiše musíte být opatrní. Někteří koně jsou na těchto místech dost citliví. Pak je tedy vhodné využít plastikové hřbilko. Masírujte kůži krouživými pohyby. Touto masáží se srst postaví a prach a špína se z ní dají lépe vykartáčovat. Hřbilko pravidelně vyklepávejte na zem.
Potom okartáčujte rejžákem obzvlášť tvrdošíjnou špínu, kartáčujte také proti srsti. Na hlavě, za ušima a na nohou musíte být zvlášť opatrní. nezapoměňte koně vykartáčovat i pod hřívou, na břiše, na prsou, v ohbí pod spěnkami, na loktech a hleznech. Musíte však být opatrní, mnozí koně jsou citliví a nemají čištění rádi.
. Na další čištění vezměte, poud stojíte na pravé straně koně, hřeblo do levé a kartáč do pravé ruky (na levé straně přesně naopaZačněte nahoře u krku. Čistěte koně dlouhými tahy hebkým kartáčem a otírejte nejlépe po každém setření otřete kartáč o hřeblo, aby byl zase čistý. Tak postupně vykartáčujte koně po celém těle. Srst musí být úplně hladká a lesklá.
Hřívu kartáčujte rejžákem nebo plastovým hřeblem. Ocas musíte pročesat žíni po žíni. Pokud jsou v žíních uzlíky, opatrně je rukou rozpleťte. Teď je kůň kompletně vyčištěný a můžete ho osedlat. Kartáče i hřebla před uklizením dobře očistěte. Nezapomeňte, že po ježdění musíte koně ještě jednou vyhřebelcovat.

Výživa a krmení koní
Chceme-li, aby náš kůň podával dobré výsledky, je zapotřebí zajistit mu kvalitní plnohodnotné krmivo. Jeho množství a složení musí být samozřejmě přiměřené práci, kterou kůň vykonává. 
K tomu, abychom koni poskytli potřebnou výživu, musíme znát DRUHY KRMIV.  


Napájení koní

Kůň musí mít neustále přístup k vodě (automatické napajedlo nebo vědro v boxe). Voda by měla být pitná, zdravotně nezávadná, čistá, bezbarvá, bez choroboplodných zárodků, nečistot a zápachů. Její teplota by měla být 10 - 15°C.
Denní spotřeba vody je asi 20 - 40 L. Samozřejmě záleží na pracovním zatížení, ročním obdobím, vlhkosti vzduchu, ale také složení krmné dávky. Před prací kůň nemá dostat velké množství vody, to platí především u koní dostihových.
Hlavně ale musíme vědět, že nesmíme napájet koně bezprostředně po výkonu a koně zpoceného. Tomu podáme nejprve trochu sena a teprve potom můžeme napojit. 
Při krmení koně bychom se měli řídit určitými zásadami:

dodržovat dobu krmení při krmení koně nerušit krmit vícekrát denně menšími dávkami (nejčastěji 3x) a to: ráno (1/3 jádra, 1/4 objemné píce), odpoledne (1/3 jádra, 1/4 objemné píce) a večer (1/3 jádra, 1/2 objemné píce) po krmení nechat koně alespoň 1 - 1 1/2 hod v klidu 


Věci potřebné k ježdění


1. Uzdečka
Podle účelu využití koně máme několik druhů uzdění:
 • Jezdecké
 • Vozové
 • Kočárové
 • Soumarské
Podle účinku na koně rozlišujeme uzdění:
 • OSTRÉ - používá se pro koně tvrdohubé, jsou to udidla ostrá, páková nebo pelhemy
 • STŘEDNÍ - pro běžné použití snadno ovladatelných koní
 • TUPÉ - pro koně s citlivou hubou, používají se silná udidla
A podle počtu udidel rozlišujeme UZDEČKY a UZDY.

Uzdečka
je jednoduchým druhem uzdění. Běžně se používá při základním výcviku koní i jezdců, k běžnému ježdění, předvádění apod.
Složení uzdečky:

1. nátylník
2. čelenka
3. podhrdelník
4. lícnice
5. udidlo
6. lícnice nánosníku
7. nánosník
8. otěže


2. Sedlo

druhy sedel: 1. drezurní
                   2. všestranné
                   3. skokové
                   4. dostihové

potřeby k sedlu: 1. třmeny
                        2. guma do třmenů
                        3. třmenové řemeny
                        4. podbřišník

3. Ohlávka4. Lonž

5. Vodítko

Příznaky špatného zdraví koně:
-ztratil zájem o potravu
-nepracuje se zájmem jako obvykle
-počet dechů klidně stojícího koně je vyšší než 12 za minutu,dychání
je provázeno pohybem slabin a je namáhové a hlasité
-kůň si lehá na zem,válí se nebo se kope do byřicha (možnost koliki)
-nedokáže stát klidně na všech čtyřech nohách
-vyměšuje abnormální množství trusu nebo vůbec žádný
-nepil jako obvykle a jeho moč má nezviklou barvu
-dochází k vytoku nozder
-bezdůvodně se potí

Rady na konec

Na co se ptát před koupí?
1) Jak je starý
2)Jaké má zkušenosti?
3)Jak dlouho ho mají?
4)Proč ho prodávají? (POZOR aby nebyl nemocný)
5)Jestli má nějaké zlozvyky? (např. vyhazuje staví se na zadní atd.)
Co obnáší vlastit koněVlastnit koně je něco náherného, ale člověk si musí uvědomit, že to i mnohé obnáší. Nejhorší je, když si člověk pořídí malé hříbě a nemá skušenosti. Proto pokud žádné nemáte nebo si nejste jisti raději si žádného nepořizujte nebo uvažujte o jízdárně, kde Vás vše naučí.
Při pořizování koně si musíte uvědomit, že to není jen o tom koupit si koně. Jsou nutné i další výdaje, někdy i nemalé. Je třeba počítat s výdaji na výbavu, kováře veterináře a hlavně také krmení.
Proto když si začátečník vybírá koně, je lepší zvolit staršího zkušeného koně. Určitě si nepořizovat koně na závody, když se na něj projížíte někde po loukách nebo ho budete využívat na jiné věci. Pro začátečníka je nejlepší valach nebo hodná kobylka, ale nikdy ne hřebec.
Před koupí je důležité prostudovat si nějakou odbornou literaturu, zjistit jestli máme nejlepší podmínky pro ustájení a výběh, počítat s vyššími náklady na jeho zdravotní péči a vybavení.

TADY JE PÁR RAD JAK SE O KONĚ POSTARAT
STÁJ

Stáj by měla být postavena pokud možno na suchém, vyvýšeném místě a užitkový prostor na jednoho koně by měl činit 7,5 m čtverečních. Teplota ve stáji by měla být 10 - 15°C, neměla by přesáhnout 25°C a poklesnout pod 6°C. Relativní vlhkost činí 85%. Také musíme dát pozor, aby ve stáji nebyl průvan, neboť kůň průvan nesnáší. Je-li to možné, měla by být stáj obrácena ke slunci, neboť sluneční paprsky koním velmi prospívají.
Taky by tu měl být prostor na seno a slámu, místnost pro oves a další součásti potravy.

Volné stáje slouží k ustájení plemenných klisen (jalových, březích i se sajícími hříbaty) a jednotlivých ročníků hříbat. Koně se pohybují volně a uvazují se jen v době krmení. Žlaby jsou zabudovány podél dlouhých stěn a objemná suchá píce se klade na podestýlku do řady uprostřed stáje. 


Stání slouží převážně pro užitkové koně. Je méně komfortní, neboť koně jsou uvázáni za ohlávku vazáky ke žlabu. Jednotlivá stání jsou od sebe oddělena dřevěnými nebo kovovými přívorami (na konci mají řetízky na zavěšení) nebo plnými stěnami. Šířka jednoho stání je 150 - 180 cm a délka 270 - 300 cm. Žlaby jsou kameninové umístěné ve výšce asi 100 cm. 


Boxy slouží k ustájení plemenných hřebců, klisen se hříbaty, pro porod, dostihové a sportovní koně. Minimální plocha boxu by měla být 3 x 3 m, rozměry boxu pro plemenné hřebce 3,5 x 3,5 m a pro klisny se hříbaty 4, 5 x 4,5 m. Porodní boxy by měly mít rozměry dokonce 4 x 5 m, čímž je možno zajistit klisně dobré podmínky před porodem i po něm. Do výšky 140 - 150 cm by měl být box z dřevěných fošen, zbytek až do výšky 220 cm ze železné mříže. podlaha nesmí být kluzká, musí být postavena z trvanlivého materiálu (např. dřevěné kostky zapuštěné do hlíny nebo zvonivky, tedy speciální "zoubkované cihly"). Musí být propustná a musí mít sklon asi 1 cm na 1 m ve směru odtokového žlábku. žlab (dřevěný, z umělé hmoty nebo kamenný) by měl být ve výšce asi 80 - 90 cm od země, nejčastěji v rohu. Koše na seno nejsou příliš praktické - zabírají v boxu místo, jsou-li umístěny příliš vysoko, jsou nebezpečné pro oči (může do nich něco padnout) a způsobují obloukovitost hřbetu. Nejpraktičtější a přírodním podmínkám nejvíce odpovídající je, když si kůň odebírá seno ze země. dveře do boxu se musí otvírat dokořán směrem do chodby nebo mohou být posuvné na kolejích. Nejpraktičtější je stáj s chodbou na píci a hnůj uprostřed a s boxy po obou stranách. Chodba musí být široká 3 - 4 m.  
Úklid ve stáji
Stání je zapotřebí čistit každý den. K usnadnění práce je dobré mít úplnou soustavu stájových pomůcek. Nejzákladnější je dobře vyvážené kolečko, lopata, podávky a vidle se čtyřmi hroty a koště.
Při čištění odstraníme znečištěné stelivo, které putuje na hnojiště, podlahu důkladně očistíme a nasteleme čistou podestýlku. Podestýlka je velmi důležitá. Musí být dost hluboká, aby si kůň mohl lehnout bez nebezpečí, že se odře při kontaktu se zemí. Podestýlka může být např. pšeničná sláma nebo hobliny. Aby jsme ušetřili čas, je možné využívat metodu hluboké podestýlky.  

Čištění
Při denním čištění se srst koně zbavuje špíny, různých nečistot a prachu. Hřívu a ocas je třeba důkladně pročesat. Čištění je záriveň i důležitou masáží, která uvolňuje svaly koně a podporuje prokrvení celého těla. Dávejte při čištění pozor na poranění, kožní choroby a nebo na nezvykle teplá či nateklá místa.
Popis :
Uvažte koně pokud možno venku, abyste ani vy, ani on nevdechovali prach. Kromě toho se vykartáčovaný prach nebude snášet znovu na tělo koně! Nejdříve je třeba vyškrabat kopyta háčkem nebo nejlépe háčkem s kartáčem(je to lepší a jednodušší pro čištění koně). Odstraňte nejhrubší špínu a pak vyškrabte střelkové rýhy. Odstraňte kamínky, které se v kopytu zaklínily a podívejte se, neční-li z rohoviny trn nebo hřebík. Přezkoušejte, zda podkova stále správně sedí.Nyní přejíždějte hřbilkem proti srsti po krku, bocích, hřbetě a stehnech koně. Na břiše musíte být opatrní. Někteří koně jsou na těchto místech dost citliví. Pak je tedy vhodné využít plastikové hřbilko. Masírujte kůži krouživými pohyby. Touto masáží se srst postaví a prach a špína se z ní dají lépe vykartáčovat. Hřbilko pravidelně vyklepávejte na zem.
Potom okartáčujte rejžákem obzvlášť tvrdošíjnou špínu, kartáčujte také proti srsti. Na hlavě, za ušima a na nohou musíte být zvlášť opatrní. nezapoměňte koně vykartáčovat i pod hřívou, na břiše, na prsou, v ohbí pod spěnkami, na loktech a hleznech. Musíte však být opatrní, mnozí koně jsou citliví a nemají čištění rádi.
. Na další čištění vezměte, poud stojíte na pravé straně koně, hřeblo do levé a kartáč do pravé ruky (na levé straně přesně naopaZačněte nahoře u krku. Čistěte koně dlouhými tahy hebkým kartáčem a otírejte nejlépe po každém setření otřete kartáč o hřeblo, aby byl zase čistý. Tak postupně vykartáčujte koně po celém těle. Srst musí být úplně hladká a lesklá.
Hřívu kartáčujte rejžákem nebo plastovým hřeblem. Ocas musíte pročesat žíni po žíni. Pokud jsou v žíních uzlíky, opatrně je rukou rozpleťte. Teď je kůň kompletně vyčištěný a můžete ho osedlat. Kartáče i hřebla před uklizením dobře očistěte. Nezapomeňte, že po ježdění musíte koně ještě jednou vyhřebelcovat.

Výživa a krmení koní
Chceme-li, aby náš kůň podával dobré výsledky, je zapotřebí zajistit mu kvalitní plnohodnotné krmivo. Jeho množství a složení musí být samozřejmě přiměřené práci, kterou kůň vykonává. 
K tomu, abychom koni poskytli potřebnou výživu, musíme znát DRUHY KRMIV.  


Napájení koní

Kůň musí mít neustále přístup k vodě (automatické napajedlo nebo vědro v boxe). Voda by měla být pitná, zdravotně nezávadná, čistá, bezbarvá, bez choroboplodných zárodků, nečistot a zápachů. Její teplota by měla být 10 - 15°C.
Denní spotřeba vody je asi 20 - 40 L. Samozřejmě záleží na pracovním zatížení, ročním obdobím, vlhkosti vzduchu, ale také složení krmné dávky. Před prací kůň nemá dostat velké množství vody, to platí především u koní dostihových.
Hlavně ale musíme vědět, že nesmíme napájet koně bezprostředně po výkonu a koně zpoceného. Tomu podáme nejprve trochu sena a teprve potom můžeme napojit. 
Při krmení koně bychom se měli řídit určitými zásadami:

dodržovat dobu krmení při krmení koně nerušit krmit vícekrát denně menšími dávkami (nejčastěji 3x) a to: ráno (1/3 jádra, 1/4 objemné píce), odpoledne (1/3 jádra, 1/4 objemné píce) a večer (1/3 jádra, 1/2 objemné píce) po krmení nechat koně alespoň 1 - 1 1/2 hod v klidu 


Věci potřebné k ježdění


1. Uzdečka
Podle účelu využití koně máme několik druhů uzdění:
 • Jezdecké
 • Vozové
 • Kočárové
 • Soumarské
Podle účinku na koně rozlišujeme uzdění:
 • OSTRÉ - používá se pro koně tvrdohubé, jsou to udidla ostrá, páková nebo pelhemy
 • STŘEDNÍ - pro běžné použití snadno ovladatelných koní
 • TUPÉ - pro koně s citlivou hubou, používají se silná udidla
A podle počtu udidel rozlišujeme UZDEČKY a UZDY.

Uzdečka
je jednoduchým druhem uzdění. Běžně se používá při základním výcviku koní i jezdců, k běžnému ježdění, předvádění apod.
Složení uzdečky:

1. nátylník
2. čelenka
3. podhrdelník
4. lícnice
5. udidlo
6. lícnice nánosníku
7. nánosník
8. otěže


2. Sedlo

druhy sedel: 1. drezurní
                   2. všestranné
                   3. skokové
                   4. dostihové

potřeby k sedlu: 1. třmeny
                        2. guma do třmenů
                        3. třmenové řemeny
                        4. podbřišník

3. Ohlávka4. Lonž

5. Vodítko

Příznaky špatného zdraví koně:
-ztratil zájem o potravu
-nepracuje se zájmem jako obvykle
-počet dechů klidně stojícího koně je vyšší než 12 za minutu,dychání
je provázeno pohybem slabin a je namáhové a hlasité
-kůň si lehá na zem,válí se nebo se kope do byřicha (možnost koliky)
-nedokáže stát klidně na všech čtyřech nohách
-vyměšuje abnormální množství trusu nebo vůbec žádný
-nepil jako obvykle a jeho moč má nezvyklou barvu
-dochází k vytoku nozder
-bezdůvodně se potí

Rady na konec

Na co se ptát před koupí?
1) Jak je starý
2)Jaké má zkušenosti?
3)Jak dlouho ho mají?
4)Proč ho prodávají? (POZOR aby nebyl nemocný)
5)Jestli má nějaké zlozvyky? (např. vyhazuje staví se na zadní atd...)                                                                              (Míša)Haló,haló slyšíš mě?

1. července 2010 v 15:02 | Poník
Poslouchají nás vůbec rodiče? Probírají s námi naše témata nebo jen řeknou: "Nedělej si stím těžkou halvu?" nebo: "Nech to být,ono se to nějak vyřeší!",nebo od nich slýcháváme odpovědi typu: "Ách broučku je mi to tak líto....".
Jakou odpověď řeknou Tvoji rodiče na to,když jim sdělíš,že se Ti v klubu nedaří? "Ale beruško nemůžeš se tím takhle přetěžovat jsou to jen koně". Nebo ukázku č.2: "Co? Hned zítra zajdeme za instruktorem a řekneme mu,že odcházíš z jezdeckého oddílu!". Nebo,že by: "Když se ti to nelíbí tak na koně nechoď!"
Zde je pár příkaldů co říkají rodiče když máte špatné známky:
 1. "No tohle! Zase pětka,od téhle doby ti zakazuji koně!".
 2. "Zlatíčko,pokud se budeš učit,budeš moct jezdit na koně,tak si to nezkaz".
3."Ále to nevádí je to přece jen škola!

Příkald č.1 nebyl zrovna to nejlepší pro výchovu dítěte. Jezdectví má nevýhodu v tom,že pokud nejezdíš dlouhodobě ztratíš jistotu v sedle což pak může vést k pádu a případnému zranění...
Asi nejvhodnější slovní obrat byl příkald č.2, rodiče nijak nevyhrožovali nýbrž zdůraznili větu typu něco za něco.
Příklad č. 3 byl velice liberární. Povinnost dítěte se nemůžou brát až tak na lehkou váhu,i když je to pořád jen dítě....

Věnujou nám rodiče dostatečnou pozornost?:

To zjistíme snadno. Uveďme si příklad,že se koná v Tvém klubu závod vytrvalosti. Dva týdny před tím se pořádají tréninky,jeden je první týden druhý je další týden. První trénink oznam rodičům když  se s nimi bavíš např.při vaření. Na druhý trénink upozorni rodiče při jídle nebo když si čtou. Pokud se plně věnují jiné činnosti než té,ež Tě poslouchají,když budeš odcházet do stáje a oni se tě budou ptát kam jdeš,je jasné,že Ti nevěnovali pozornost Na jejich otázku jim odpověz: "Ale vždyť jsem ti to říkala!". Pokud řeknou,ale to jsem práve jedl(a). Odpověž: "Měl(a) jsi mi věnovat pozornost!".
Nemusíš se s rodiči hádat,ani je přesvědčovat o tom jací jsou neschopní,ať si to uvědomí sami.
Existují i tací rodiče,kteří dokážou urč. moment "vypnout" a věnovat se pouze dítěti.
Takové přehlížení je k ničemu. Dítě nejde uplácet dárky. Deset let plné péče a věnování je víc než oblečení za deset tisíc.

Chci v Poníkovi...

1. července 2010 v 14:39 | Poník
Chceš se na něco zeptat ohledně Poníka? Chceš se podělit o svůj názor,máš nějaké rady,připomínky,postřehy? Neváhej a napiš!
Všechny dopisy zveřejníme!
Terka,13:
Millý  Poníku,
když jsem Tě objevila internetu,říkala jsem si: takový tuctový časopis. Ale když jsi uveřejnil článek o tom co si rodiče myslí o dětských snech,už jsi nebyl jen pouhý časopis. Byl jsi mi bližší,poněvadž rozebíráš témata,které řešíme denodenně. Určitě to každý z nás nažil, my holky od koní potřebujeme nějaký magazín a takové jsem dosud vídala jen v Německu.Ano vychází také velice dobré magazín Jezdectví,ale ten je vhodnější spíš pro dospělé poněvadž tam pořád rozebírají výsledky ze závodů. Je tam sice i příloha Koníček,ale ta je vhodná pro malý začátečníky,kteří se učí jezdit. My,kteří se v sedle cítíme jako doma nepotřebujem vědět co je to martingal,my to víme! Vyhledáváme  další lidi který maj stejný problémy jako my,ale já nemusím našla jsem Poníka!
                        Ahoj Tvoje věrná čtenářka Terka

Vaše dotazy-naše přání

1. července 2010 v 12:46 | Poník
l..Míša,13.
Ahoj Poníku,chci se zeptat kolika let se tak  dožívají koně. Díky.

PONÍK:
Ahoj Míšo,
poníci se dožívají tak dvaceti let. Ale věk koně zavisí na plemeni. Např. skandinávští koně nebo koně severského typu jsou daleko houževnatější a tak se samozřejmě dožívají více,ale to také závisí na péči o koníka.
Průměrně se koně dlžívají 20-25 let. Je znám příběh,že 23 letá kobylka v Humpolci porodila zcela zdravého hřebečka Bleska! Takovéhe staré klisny mají problém zabřeznout. Ale to už odchízím od tématu.
                         Přeji hodně úspěchů s koníky,Tvůj Poník!


Lenka 12 let,
Ahoj Poníku,kolik tak stojí měsíční péče o rekreač.poníka KVH 130,pony by byl středně zatěžován,stáří deset let. Předem děkuji,Léňa.

Milá Lenko,
ptáš se kollik stojí péče o poníka tudíž kolik budeš platit za krmení a vet.opatření? Rekreačnímu poníkovi stačí pastva,seno,nějaké to jádro-oves(občas,poník by potom mohl být moc bujný) a taky granule. Těch je spoustu druhů: pro sportovní koně,staré koně,koně s mírnou zátěží,my jsme si vybrali ty pro rekreační poníky. Cena granulí je různá,závisí na balení(1 kg,10 kg...). Odhadem je to tak 100-200 Kč. Cena se liší také podle výrobce. Kůň se očkuje 1x ročně a nejprve se používá víc vakcín pak se postupem času nějaké vyřadí. Cena vakcíny je tak do 1000 Kč,ale pozor veterinář si může počítat i benzín pokud musí dojííždět! Ale očkování do měs.péče nepočítáme. Pokud Ti došel olejíček na kopyta během měsíce budeš ho muset taky koupit. Tak sečteno a podrtženo: cena za péči o poníka za měsíc je zhruba tak 500,pokud poník nebyl operován. Ještě k tomu musíš připočítat ustájení v klubu,pokud nemáš poníka doma. To je různé. Ponyho si můžeš ustájit u soukromých majitelů nebo v jez.klubu. Drahé jezdecké kluby si účtují za péči a ustájení 3000/5000 Kč a více! Ale průměrně se cena pohybuje kolem pěti tisíc,v tom je zaoičítáno i krmení. Většina stájí koni zaopatří krmení 2x-3x denně,ale kůň by se měl krmin 5x denně v menších dávkách. Musíme ale brát na vědomí to,že kůň v podstatě jí celý den. Na pastvině přežvykuje hodinu jedo místo,deset minut si pospí a jde se pást dál.
                                          Přeji hodně úspěchů s poníky!

Tak je to tady!

1. července 2010 v 12:19 | Poník
Ahoj koňáku,
moc se omlouváme za spoždění s odpovědmi Vašich dopisů...připravili jsme pro ně rubriku Téma a tak pište vše co chcete vědět. Může se to týkat koní,ale i toho co chcete mít v dalším Poníkovi,co se Vám na něm líbí a co ne.
Konečně nastalo vytoužené volno a můžeš se prohánět na ponících kdy se Ti zlíbí. Připravili jsme článek o koních a škole.Tak si ho nezapomeň přečíst ať víš co příští rok zlepšit:-).
A také tady máme příběh s názvem Čekání na poníka je o dívce,která chce poníka,možná jsi to zažil(a) i ty?
Pokud ano,napíš nám Tvé story,poděl se svými zážitky s ostatními.
                Užij si nááááááádherné léto!
                               Poník